เตรียมตัวให้พร้อม Thai Lion Air เปิดรับลูกเรือภาษาญี่ปุ่น สมัครได้ทั้งชาย และหญิง!!

Thai Lion Air เปิดรับลูกเรือที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ในรอบนี้สามารถสมัครได้ทั้งชาย และหญิง โดยมีเงื่อนไขการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ N1-N4

-เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป และมีสถานะโสด

-เพศชายมีส่วนสูง 170 ซม. ขึ้นไป เพศหญิงมีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป และจะต้องมีน้ำหนักสมส่วนกับส่วนสูง

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (นักศึกษาจบใหม่สามารถสมัครได้)

-มีคะแนนโทอิค 500 ขึ้นไป (สอบภายใน 1 ปี)

-มีความคล่องแคล่วในการพูด และเขียนภาษาอังกฤษ

-มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่

-สามารถว่ายน้ำได้

-เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารเรียบร้อยแล้ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก 

-เรซูเม่ (ภาษาอังกฤษ)

-ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว และภาพถ่ายเต็มตัว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

-สำเนาทรานสคริปต์

-JLPT certificate ทั้งฉบับจริง และสำเนา

-คะแนนโทอิค ทั้งฉบับจริง และสำเนา

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร

 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร:

25 – 29 มิถุนายน 2018 (09:00 น. – 16.00 น.) Human Resources Office (Thai Lion Air Head Office, Building C, 1st floor)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

recruitment.lionairapp.com:1000/public/recruitment

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ