สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยรับสมัครงาน เงินเดือน 439,006 บาท/ปี หมดเขต 20 ม.ค.นี้

สถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง “Social Secretary to Ambassador (LE-05) ” โดยมีค่าตอบแทน 439,006 ต่อปี (ปฏิบัติงาน 37.5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

2. จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการฝึกหัดหรือมีประสบการณืในการทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

3. มีทักษะการสื่อสารและการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

4. มีประสบการณ์การทำงานในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารหรือในตำแหน่งอื่นๆ ที่คล้ายกันในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลอย่างน้อย 3 ปี

5. สามารถใช้โปรแกรม MS-Office (Word, Excel, PowerPoint), MS Outlook สามารถใช้งานเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี

6. มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้

7. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมประเทศแคนาดา

สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครโดยละเอียดได้ที่นี่ คลิก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Resume / CV

– จดหมายแนะนำตัว (Cover letter)

– หนังสือรับรองความประพฤติ (Police clearance certificate (Character Certificate))

– จดหมายรับรองจากธนาคารที่คุณเป็นลูกค้าอยู่ โดยระบุชื่อ ปีที่เริ่มใช้บริการและที่อยู่ให้ครบถ้วน

– ใบรับรองผลการศึกษา ทรานสคริปต์ และใบประกาศอื่นๆ

– หนังสือเดินทาง

– บัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติสามารถใช้ใบอนุญาตทำงานแทนได้

– สูติบัตร

– ภาพถ่ายผู็สมัครหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 4 ภาพ

– หนังสือรับรอง

– ใบรับรองวุฒิการศึกษา

– เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง CV และจดมายแนะนำตัวเองไปที่อีเมล bngkk.jobs@international.gc.ca โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า “19-HOM-BNGKK-001”

 

ปิดรับสมัคร:

20 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.canadainternational.gc.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ