สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ด่วนถึง 30 มิ.ย.นี้!!

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานท้องถิ่น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย หรือผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย หรือมีใบอนุญาติทำงานถูกต้องตามกฎหมาย

– มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– หากมีทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา

– มีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล (ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาทำงาน)

– มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Windows, Word, Excel เป็นต้น)

 

เงื่อนไขการว่าจ้าง

– เงินเดือน : พิจารณาตามกฎระเบียบของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น (หารือระหว่างการสัมภาษณ์)

– เวลาทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 น. – 16:30 น.

– เริ่มงาน : ปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป (หารือระหว่างการสัมภาษณ์)

 

สถานที่ทำงาน

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

รายละเอียดการทำงาน

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย และการติดต่องานกับหน่วยราชการไทย และเอกชนทั้งของไทยและญี่ปุ่น (การแปลเอกสาร และทำเอกสารราชการต่างๆ เป็นต้น, รวมถึงงานเลขานุการ)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรุณาส่งประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น พร้อมรูปถ่าย ทางไปรษณีย์มายังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (แผนกเศรษฐกิจ)

 

รายละเอียดที่ต้องระบุในประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถพิเศษ และผลคะแนนสอบ (พร้อมสำเนาประกาศนียบัตร ของผลคะแนนสอบ เช่น TOEFL/TOEIC/IELTS หรือ JLPT เป็นต้น

หมายเหตุ * ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดวันสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่ได้รับคืนเอกสารที่ส่งมา นอกจากนี้ขอเรียนให้ทราบว่า ทางสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยไม่สะดวกในการให้สอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์

 

กรุณาส่งประวัติส่วนตัวทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Embassy of Japan (Economic Division)
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

 

ที่มา:  th.emb-japan

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ