เรียนรู้ 15 ตัวย่อภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ ให้อ่านเข้าใจ และใช้งานได้อย่างมืออาชีพ

สำหรับคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หรือได้มีโอกาสคลุกคลีทำงานในวงการนี้ น่าจะต้องเคยผ่านตากับ 15 ตัวย่อภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจต่อไปนี้มากันบ้าง แต่สำหรับใครที่ไม่มีความรู้ หรือยังไม่เข้าใจตัวย่อต่างๆ ที่มีใช้ในการทำงาน หรือเอกสารต่างๆ วันนี้เราก็มีลิสคำศัพท์สำคัญๆ มาฝากด้วยกันทั้งสิ้น 15 คำให้ทุกคนได้เรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจ จะได้นำไปใช้งานได้อย่างมืออาชีพ

 

 

1. SWOT

ย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

ความหมาย: จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ใช้สำหรับการวิเคราะห์ในด้านธุรกิจ หรือวิเคราะห์บุคคล

 

2. KPI

ย่อมาจาก Key Performance Indicator

ความหมาย: เป็นตัวที่ใช้ในการชี้วัดสำหรับการประเมินผลในด้านการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน หรือธุรกิจ

 

3. TBA

ย่อมาจาก To be announced

ความหมาย: จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

 

4. TBC

ย่อมาจาก To be confirmed

ความหมาย: จะยืนยันในภายหลัง

 

5. HQ

ย่อมาจาก Head quarter

ความหมาย: สำนักงานใหญ่

 

6. ROI

ย่อมาจาก Return or investment

ความหมาย: เป็นคำที่คนเป็นเจ้านายมักจะนำมาใช้กับเรา ประมาณว่า คุณต้องมั่นใจว่าที่ลงทุนไปจะได้กำไรตอบแทน

 

7. FYI

ย่อมาจาก For your information

ความหมาย: ข้อมูลที่(คุณ)ควรรู้

 

8. R.S.V.P.

ย่อมาจาก Répondez s’il vous plaît

ความหมาย: คำนี้เป็นคำที่ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่า กรุณาตอบกลับ ในภาษาอังกฤษคือ Please respond

 

9. P.S.

ย่อมาจาก Post Script

ความหมาย: ป.ล. หรือ ปัจฉิมลิขิต

 

10. N/A

ย่อมาจาก Not applicable, Not available หรือ No answer

ความหมาย: ไม่ระบุคำตอบ

 

11. ETA / ETD

ย่อมาจาก Estimated time of arrival/departure

ความหมาย: เวลาที่คาดว่าจะมาถึง และเวลาที่คาดว่าจะไปถึง ใช้กับพวกพาหนะต่างๆ

 

12. i.e.

ย่อมาจาก i.e. ย่อมาจากคำว่า id est ในภาษาละติน

ความหมาย: i.e. หมายถึง ‘กล่าวคือ’ หรือ in other words ‘หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า’

 

13. e.g.

ย่อมาจาก exempli gratia ในภาษาละติน

ความหมาย: ส่วน e.g. ซึ่งแปลว่า for example หรือ ‘ยกตัวอย่างเช่น’

 

14.  ASAP

ย่อมาจาก As soon as possible

ความหมาย: เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

15. AM / PM

ย่อมาจาก AM ย่อมาจาก Ante Meridiem และ PM ย่อมาจาก Post Meridiem

ความหมาย: AM=ใช้เวลา หลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน เริ่มที่ 00.01 น.ไปจนถึง 11.59 น. และ PM= ใช้เวลา หลังเที่ยงวัน ถึง ก่อนเที่ยงคืน เริ่มตอน 12.01 น.ไปจนถึง 23.59 น.

 

ที่มา:  mindenglishofficial

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ