รู้ทันการใช้ 8 Question Words พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ก้าวไปอีกขั้น

Question Words คือคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค เพื่อทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคคำถาม ซึ่งต้องการคำตอบ ประโยคคำถามส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย “W” และ “H” ในที่นี่ขอเสนอ Question Words ทั้งสิ้น 8 คำได้แก่ What? Where? When? Why? Which? Who? Whose? และ How?

 

 

1. What? (อะไร)

-ถามแบบตอบได้กว้างๆ เช่น ถามชื่อ หรือชื่นชอบอะไร เช่น What is your favourite football club? หรือ What is your name?

-ถามแบบต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงเช่น

What is your age? 27

What day are you are coming to school? (Specific day)Wednesday

What time is it? (Specific time) – 10:20

What year were you born? (Specific year) 1999

-ถามเพื่อขอเหตุผล เช่น What made you do that for?

 

2. Where? (ที่ไหน)

-ถามถึงสถานที่ หรือตำแหน่ง เช่น Where are you now? หรือ Where do you live?

 

3. When? (เมื่อไหร่)

-ถามถึงเวลา วัน หรือวันที่ เช่น

Q:When were you born? 

A: I was born on 30th November, 1988.

Q: When are you coming to visit?

A: On Friday/Later/In the afternoon/At night/3pm.

 

4. Why? (ทำไม)

-ใช้ why เพื่อถามเพื่อหาคำตอบ พร้อมเหตุผล เช่น Why did you mess up my bedroom? หรือ Why did you cheat on your husband?

-ใช้ Why don’t/Why not เพื่อเสนอข้อคิดเห็น หรือคำแนะนำ เช่น Why don’t we visit Valencia Cathedral next Tuesday?

 

5. Which? (คนไหน ตัวไหน หรืออันไหน)

Which แปลว่า คนไหนตัวไหน หรืออันไหน ใช้ได้กับคน สัตว์ และสิ่งของ และสามารถเป็นได้ทั้งประธาน และกรรมของกริยา

เช่น Which colour is better? Red or blue? หรือ Which football club do you support? Inter Milan or Chelsea?

 

6. Who? (ใคร)

-ถามถึงบุคคลเช่น Who assassinated the president?

 

7. Whose? (ของใคร)

-Whose + นาม + กริยา + (กรรม) ? เช่น Whose shoes is this?

-Whose ทำหน้าที่เป็นกรรม เช่น Whose car will you rent?

 

8. How? (อย่างไร)

-ถามอาการ ความเป็นอยู่ เพื่อขอทราบรายละเอียดที่มากขึ้น เช่น How are you today?

-ถามถึงผลลัพธ์ เช่น How was the performance? 

-ถามเพื่อทำความเข้าใจ และทราบข้อมูลให้มากขึ้น เช่น How do you normally get to your office? หรือ How did you arrive at your answer?

-ถามเกี่ยวกับปริมาณ เช่น How many students are there in the classroom? หรือ How much flour is needed to bake the cake?

-ถามจำนวน เช่น How much for 1kg of apples?

-สอบถามถึงเหตุผล แบบไม่เป็นทางการนักเช่น How come this unfortunate incident had to happen now?

-ถามความยาว เช่น How long is the king cobra? หรือ How long were you away from home?

-ถามความสูง/เตี้ย How short/tall of…? 

-ถามระยะทางใกล้/ไกล เช่น How far/near away is your school from your home?

-ถามอายุ เช่น How old are you this year? หรือ How young is she?

-ถามเพื่อต้องการการตอบรับ เช่น How do you find the new teacher?

 

ที่มา:  myenglishteacher

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ