รับสมัคร Customer Service Agent (Thai Smile) 10 อัตราสุดท้าย!!

มีข่าวดีมาฝากทุกคนที่รักงานด้านสายการบิน ในตำแหน่ง Customer Service Agent โดยปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (CHECK-IN) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ให้บริการโดยทำหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร เที่ยวบินภายในประเทศ ให้กับสายการบิน Thai Smile

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครสำหรับ 10 อัตราสุดท้ายได้ดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

Customer Service Agent เจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้นของสายการบิน Thai Smile 10 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

2. ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

3. เพศชาย ผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

4. เพศหญิง ความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

5. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

6. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) ต้องมีคะแนน TOElC อย่างต่ำ 500 คะแนนขึ้นไป

8. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) : 2 รูป (รูปถ่ายต้องใส่สูทดำ เชิ้ตขาวมีปก)

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) : 4 รูป (รูปถ่ายต้องใส่สูทดำ เชิ้ตขาวมีปก)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน : 6 แผ่น

4. สำเนาทะเบียนบ้าน : 6 แผ่น

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ถ้ามี : 4 แผ่น

6. สำเนาวุฒิการศึกษา : 2 แผ่น

7. สำเนาใบปริญญาบัตร : 2 แผ่น

8 .สำเนาผลคะแนนโทอิค TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป : 2 แผ่น

9. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) : 1 ฉบับ

10. สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) : 2 แผ่น (สำหรับผู้ชาย)

12. ผลตรวจอาชญากรรมตามกฎหมาย (ตัวจริง) : 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง Resume / CV ที่ Email : hr_recruitment@panthaiair.com เท่านั้น *** เขียนว่าสมัครงาน ThaiSmile ***

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

PAN THAI AIR งานสนามบิน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ