ทุนการศึกษา 50 – 100% ด้านอุตสาหกรรมการบินที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Emirates Aviation University มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประสบความสำเร็จในสายอาชีพด้านอุตสาหกรรมการบิน!

ด้วยเหตุนี้เองจึงมึทุนการศึกษาหลากหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการและขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับปริญญาตรี ในสาขาทั้งวิศวกรรมศาสตร์​และบริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ทุน Chancellor’s Scholarship สนับสนุนค่าเล่าเรียน 100%

2. ทุน Vice-Chancellor’s Scholarship สนับสนุนค่าเล่าเรียน 50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์​และบริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ทุน Chancellor’s Scholarship

– ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 95% หรือเทียบเท่า

– มีผลคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6 หรือเทียบเท่า

ทุน Vice-Chancellor’s Scholarship

– ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 90% หรือเทียบเท่า

– มีผลคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6 หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาเอกสารตอบรับเข้าศึกษาต่อที่ EAU

– สำเนาวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

eau

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ