ทุนนักศึกษาวิจัย ระดับป.โท & ป.เอก จาก Mext Scholarship ประเทศญี่ปุ่น

ในที่สุดทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็เปิดรับสมัครแล้ว!! โดยเป็นทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Mext Scholarship) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ผู้สมัครจะได้รับทุนเป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน – 2 ปี พร้อมได้เรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนนี้เป็นทุนฟรีที่ไม่ต้องใช้เงินคืน แถมยังได้รับค่าครองชีพรายเดือน ผู้ที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็สมัครได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

– เงินค่าครองชีพ 143,000 เยน / เดือน (ราว 42,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– สาขาวิชาและแผนการวิจัย

– ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา

– Recommendation letter

– บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์

– หนังสือรับรองความสามารถทางภาษา

– ภาพถ่ายแสดงผลงาน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารสมัครมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. โดยจะเปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น

– สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าสอบที่ กรุงเทพฯ กรุณาส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่าง

MEXT Scholarship Section
Japan Information Service
Embassy of Japan
177 Witthayu Road,
Lumpini, Patumwan,
Bangkok 10330

– สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าสอบที่ เชียงใหม่ กรุณาส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่าง

MEXT Scholarship Section
Consulate-General of Japan in Chiang Mai
Unit 103-107 Airport Business Park,
90 Mahidol Road,
T. Haiya, A. Muang,
Chiang Mai 50100

 

ปิดรับสมัคร:

24 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 052-012500 ต่อ 190

– th.emb-japan

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ