ความแตกต่างระหว่าง ‘Job’ กับ ‘Work’ แม้จะแปลว่า ‘งาน’ แต่ก็ใช้ต่างบริบทกัน

เคยสงสัยถึงความแตกต่างระหว่างคำว่า ‘Job’ กับ ‘Work’ กันบ้างหรือไม่? ทั้งๆ ที่มันก็แปลว่า ‘งาน’ เหมือนกัน แต่ทำไมมันถึงใช้ได้ทั้งสองคำ?

และเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าในบริบทไหนที่ควรใช้ ‘Job’ และในบริบทไหนที่ควรใช้ ‘Work’ วันนี้ข้อสงสัยเหล่านั้นจะหมดไป เพราะเราหาคำตอบมาให้คุณแล้ว :D

 

 

♦ JOB

โดยทั่วไปหมายถึง ‘หน้าที่’ หรือ ‘ตำแหน่ง’ ตัวอย่างเช่น

– Julie went to Japan and got a job as an English teacher.

– About 150 jobs will be created in the new industrial zone.

– Emily is an events manager. She loves her job.

– John is out of work at the moment. He’s busy applying for jobs.

– You’ll need a well-paid job if you want to live in central London.

 

 

Job ยังหมายถึงงานที่ได้รับมอบหมาย งานหยุมหยิม หรืองานบ้าน ตัวอย่างเช่น

– I had a hard job removing the stains.

– Charlie! It’s your job to mow the lawn!

– Stop interrupting her. Let her get on with the job!

 

Job ยังอาจหมายถึงงานเต็มเวลา งานนอกเวลา งานชั่วคราว หรืองานถาวร ก็ได้เช่นกัน

 

 

♦ WORK

Work หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับทั้งทางจิตใจและทางร่างกาย เช่น

– Emily works very hard. She has a lot of work to do.

– John is looking forward to going back to work/to working again.

– There’s a lot of work to be done to the old house.

 

 

Work สามารถเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามนับไม่ได้ เช่น

– Bob works in the oil industry.

– Many people apply for work in his company. (not: a work)

Work on the project has not yet begun.

 

 

Work ยังสามารถอ้างอิงถึงสถานที่ทำงานได้ด้วย เช่น

– Where’s Dad? He’s at work.

– He arrives at work at 9 o’clock every morning.

– It is advisable not to make personal calls at work.

– I’ll buy some food on my way home from work.

 

 

แม้จะมีความหมายเหมือนกันแต่ทั้งสองคำก็มีความแตกต่างกันอยู่ดี ฝึกใช้บ่อยๆ จะยิ่งเข้าใจวิธีการใช้ได้มากขึ้นแน่นอน ^^

 

ที่มา: learn-english-today

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ