Amelia Earhart Fellowship ทุนด้านการบินสำหรับผู้หญิงทุกสัญชาติ

ทุนการศึกษาจาก Amelia Earhart ที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทั่วโลกได้เข้าถึงอุตสาหกรรมการบินและอวกาศได้เท่าเทียมกับผู้ชาย

โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และวิทยาศาสตร์อวกาศ เรียกได้ว่าผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานี้เมื่อจบไปแล้วได้ทำงานทั้งเป็นนักบินอวกาศ, วิศวกรการบิน, นักดาราศาสตร์, อาจารย์, นักธรณีวิทยา, เจ้าของธุรกิจ, หัวหน้าบริษัท หรือแม้แต่เลขานุการกองทัพอากาศสหรัฐฯ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 300,000 บาท) จำนวน 35 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และวิทยาศาสตร์อวกาศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้หญิงสัญชาติใดก็ได้มีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงให้เห็นถึงผลงานทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือวิทยาศาสตร์อวกาศ

– หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวกับการบินและอวกาศ

– ผู้สมัครจะต้องไม่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือหลักสูตรปริญญาเอกก่อนเดือนเมษายน 2022

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

zonta

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ