องค์กรอาเซียนจัดโครงการ eMpowering Youths ร่วมแก้ปัญหาด้านสังคม และเศรษฐกิจ

โครงการดีๆ จากองค์กรอาเซียน ร่วมกับ Maybank เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ 19 – 35 ปี เข้าร่วมโครงการ eMpowering Youths

ผู้ที่สมัครโครงการจะได้พบเจอกับเพื่อนๆ จากประเทศในอาเซียน เพื่อเรียนรู้การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านสังคม และเศรษฐกิจ รายละเอียดการสมัครมีดังนี้

 

 

มูลค่าโครงการ:

เยาวชน 100 คนจะได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพร้อมทุนเต็มจำนวน

 

จุดประสงค์โครงการ:

1. เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของเยาวชนอาเซียนและความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียน

2.  เพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรมทางสังคม

3. เพื่อสร้างความตระหนักในหมู่เยาวชนอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาทางสังคม

4. เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนผ่านกรรมจากโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุ 19 – 35 ปี

– เป็นประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียน

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน

– สามารถเข้าร่วมโครงการได้เต็มเวลา

 

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ:

– 2 – 9 มีนาคม 2020 ที่ประเทศไทย

– 1 – 17 เมษายน 2020 ที่ประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, กัมพูชา หรือฟิลิปปินส์

 

วิธีการสมัคร:

สามารถกรอกข้อมูลและสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เอกสารรายละเอียดโครงการ

[email protected]

Facebook @ASEANFoundation

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ