YSEALI จัดโครงการ ASEAN Women’s Leadership Academy ให้ทุนเต็มจำนวน!

มาทุกปีกับ YSEALI ที่มักจะจัดโครงการให้เหล่าเยาวชนในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยล่าสุดก็เปิดโอกาสให้สาวๆ อายุระหว่าง 20 – 30 ปีเข้าร่วมสร้างเครือข่ายสังคมร่วมกัน

โครงการนั้นก็คือ ASEAN Women’s Leadership Academy โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าที่พัก

– ค่ากิจกรรมทั้งหมด

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เยาวชนเพศหญิงอายุ 20 – 30 ปีที่อาศัยในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– เป็นสมาชิกของ YSEALI โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ ที่นี่

– กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

– มีประสบการณ์ และให้ความสนใจด้านความเสมอภาคทางเพศ, การเสริมพลังทางเศรษฐกิจ และการสร้างอำนาจในผู้หญิง

– มีความสนใจในการสร้างชุมชน และการสร้างเครือข่ายกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง

– มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

24 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.weduglobal.org

eadership@weduglobal.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ