EMS มอบทุนป.ตรี สำหรับผู้ที่โดดเด่นด้านวิชาการ หรือด้านกิจกรรมทางสังคม เรียนต่อที่เยอรมนี

European Management School (EMS) ที่ประเทศเยอรมนี จัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนที่มีผลงานทางวิชาการโดดเด่น หรือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในสังคม ที่สำคัญทุนนี้นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50%

-จำนวน 2 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่สถาบันจัดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

-Best Performer Scholarship (BPS): สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในโรงเรียน

-Social Engagement Scholarship (SES): สำหรับผู้สมัครที่มีส่วนร่วมทางสังคมในช่วงที่เรียน

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-สำเนาผลการเรียนปัจจุบัน

-จดหมายรับรองจากอาจารย์ (สำหรับทุน BPS) หรือหลักฐานการเป็นอาสาสมัคร / งานสังคมสงเคราะห์ (สำหรับทุนการศึกษา SES)

 

วิธีการสมัคร:

เข้าสมัครได้ที่เว็บไซต์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ems.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ