การประกวดความสามารถ K-Pop Competition ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 45,000 บาท!!

Chiangmai World Festival – Korean Day ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด K-Pop Competition ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 45,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากประเทศเกาหลี!!

รายละเอียดมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

– อายุ 12 – 30 ปี (ไม่จำกัดเพศ)

*หมายเหตุ : ผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และให้ที่อยู่ผู้ปกครองตามจริง พร้อมทั้งเซ็นรับรองในเอกสาร

– แนบบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง / สำเนาทะเบียนบ้าน มาพร้อมใบสมัคร

– เมื่อไม่สามารถมาได้ตามเวลาที่นัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

– ผู้สมัครต้องถือว่าคำตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประเภทของการรับสมัคร :

– แร๊พ (Rap)

– ร้องเพลง (Vocal)

– เต้น (Dance)

– นายแบบ (Model)

 

วิธีการสมัคร

– อัพโหลดคลิปวิดีโอ ความยาว 1 – 1.30 นาที พร้อมกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์

– ทางผู้จัดจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน โดยจะให้สิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ที่สมัครก่อนจำนวน 60 ทีม ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม

 

กำหนดการประกวด

– สมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2018

– การประกวดจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้รายละเอียดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

– โทร 02 539 7387 ต่อ 44 – 45

– ทางอีเมล์ : tiyaporn@k-tcc.co.th

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ