ทุนป.ตรี และป.โท ที่ Technical University of Cologne มหาวิทยาลัยในเยอรมนี

End-Of-Study Scholarship ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก Technical University of Cologne มหาวิทยาลัยในเยอรมนี โดยเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และสามารถเลือกเรียนได้ทุกสาขาวิชา

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาทุกสัญชาติ

-ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนที่ TH Köln

-มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-ต้องมีความสามารถทางภาษาเยอรมันในระดับ DSH 2

 

วิธีการสมัคร:

-ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี คลิก

-ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท คลิก

-หลังจากได้รับการตอบรับแล้วผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุนการศึกษาได้ ที่นี่ และส่งแบบฟอร์มใบสมัครไปที่ Department of International Affairs of TH Köln, Lis Dagny Ohlsen, Claudiusstr. 1, Room 55, 50678 Köln

 

ปิดรับสมัคร:

15 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.th-koeln.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ