U. of Kent มอบทุน Academic Excellence สำหรับนศ.ป.ตรี ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

Academic Excellence โครงการทุนการศึกษาจาก University of Kent มหาวิทยาลัยในแคนเทอร์เบอรี ประเทศอังกฤษ โดยทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักศึกษาชาวอังกฤษ นักศึกษาในสหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติให้เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเคนต์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า £2,000 ต่อปีการศึกษา (ประมาณ 78,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

-มีผลการทดสอบ TOEFL

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี คลิก

-ไม่มีใบสมัครสำหรับทุนการศึกษา หากผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมทางมหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาให้ทุนและแจ้งเตือนผ่านพอร์ทัล Kent Vision ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2019

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในเดือนกันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kent.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ