กิจกรรม “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 11 โดยม.พระจอมเกล้าฯ เปิดรับสมัครแล้ว!!

สำหรับน้องๆ ที่สนใจและใคร่รู้เรื่องราวของโลกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นี่คือกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆ ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน!!

กลับมาอีกครั้ง!! กับกิจกรรม “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพื่อให้น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ปวช.สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับประสบการณ์ ความรู้ และได้รับแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย/ ปวช.

 

จำนวนที่เปิดรับ:

60-80 คน

 

ค่าสมัคร:

500 บาท (จ่ายเมื่อผ่านการคัดเลือก)

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

วันที่จัดกิจกรรม:

27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2019 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารเรียนรวม 4

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เฟซบุ๊กของกิจกรรม

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ