FINCAD มอบทุนบัณฑิตศึกษา สำหรับนศ.หญิงที่เรียนด้านการเงิน (Finance)

FINCAD มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหญิงที่เรียนอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสตรีที่มีศักยภาพโดดเด่นในสาขา Finance โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการจัดการทรัพย์สิน การบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟแนนซ์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 USD หรือราวๆ 640,000 บาท

 

ระดับการศึกษา:

บัณฑิตศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เพศหญิง

-ไม่จำกัดอายุ หรือสัญชาติ

-กำลังศึกษาด้านไฟแนนซ์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการรับรอง

-โดยจะต้องลงทะเบียนเรียบแบบเต็มเวลา ในปีการศึกษา 2019-2020

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

นักศึกษาจะต้องแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ที่กำหนด (jpg, pdf หรือ gif)

-เรซูเม่ หรือ CV

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-ทรานสคริปต์ในระดับป.ตรี

-จดหมายตอบรับเข้าเรียนต่อ หรือยืนยันการลงทะเบียนในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2019 – 2020

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดการสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fincad.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ