ตารางเปรียบเทียบฮาๆ เมื่อชาวอังกฤษพูด สิ่งที่พวกเขาพยายามจะสื่อ vs. สิ่งที่คนทั่วโลกเขาเข้าใจกัน!?

 ...