อีกหนึ่งทุนการศึกษาเต็มจำนวนพร้อมค่าตอบแทนจาก University of Oslo ปี 2560 นี้!!

  สวัสดีจ้าเพื่อนๆ อีกหนึ่งทุนการศึกษาของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...