ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ UTS ประเทศออสเตรเลีย

โอกาสเรียนต่อที่ออสเตรเลียมาถึงแล้ว เมื่อ University of Technology Sydney หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ได้จัดมอบทุนการศึกษา Engineering and IT Postgraduate Academic Excellence Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 25%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครจะต้องเริ่มเรียนป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2020

-ข้อกำหนดภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คลิก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-Personal Statement

-CV

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนหลักสูตรป.โท คลิก หลังจากสมัครแล้วนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uts.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ