คณะวิศวะฯ ม.ธรรมศาสตร์ มอบทุนป.ตรี 50% ใน 4 หลักสูตรของวิศวกรรมศาสตร์

น้องๆ ม.6 ที่อยากเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ห้ามพลาด! กับโครงการทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมอบเป็นทุน 50% ของค่าธรรมเนียมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนใน 4 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM) วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (IPEN-IEE) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFT-EN) และวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน 50% ของค่าธรรมเนียมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasart School of Engineering : TSE)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

วิธีการสมัคร:

-นักเรียนจะได้รับทุนทันทีเมื่อผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในกรณีเฉพาะผู้ที่มีคะแนนสอบ PAT3 110 คะแนนขึ้นไป และเมื่อเข้าศึกษาแล้ว ต้องคงเกรดเฉลี่ยสะสมต่อปีไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะได้รับทุนต่อในปีถัดไป

-ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อรับทุนส่วนลดค่าธรรมเนียมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Website: engr.tu.ac.th

Facebook: ENGR.THAMMASAT

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ