ทุนวิจัยป.โท และป.เอก ที่ University of Tasmania มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

University of Tasmania มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา Tasmania Graduate Research Program ซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสสำหรับนักวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

University of Tasmania ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1846 แต่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในปี 1890 จึงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า AUD $27,596 (ประมาณ 608,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยในระดับป.โท และป.เอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

-ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ทรานสคริปต์

-ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-CV

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครเข้าเรียนการวิจัยระดับป.โท และป.เอก ที่นี่

-กรอกใบสมัครทุน ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.utas.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ