คณะการจัดการการดำเนินงานที่ CBS เปิดรับนักวิจัยป.เอก สนับสนุนค่าเล่าเรียน+เงินเดือน

Department of Operations Management หรือคณะการจัดการการดำเนินงาน ที่ Copenhagen Business School (CBS) สถาบันธุรกิจในเดนมาร์ก เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนปริญญาเอกด้านการวิจัย ภายใต้คณะการจัดการการดำเนินงาน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียน มีออฟฟิศสำหรับทำงาน ค่าเดินทาง เงินเดือนเริ่มต้นที่ DKK 23.770 และสูงสุด DKK 28.964 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (ประมาณ 11,000 – 137,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ และการจัดการธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในสาขาที่มหาวิทยาลัยมอบทุน

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาโท

-CV

-บันทึกผลงานตีพิมพ์

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกที่ CBS คลิก

-สมัครทุนการศึกษา คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

5 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cbs.dk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ