ชวนเสริมทักษะด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนฟรี! จาก CMU

เพราะภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน ทั้งในการเรียนการทำงาน ซึ่งแม้ว่าผู้คนสมัยใหม่จะสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะชำนาญในทักษะนี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษา จึงเปิดคอร์สเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม THAIMOOC ให้ลงทะเบียนได้ฟรี! สำหรับผู้ที่สนใจ

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร:

วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต

รวมถึงการใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยค และฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้น

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบพื้นฐานของบทสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการออกเสียง การเน้นน้ำหนักคำ และเสียงในประโยคได้อย่างถูกต้อง

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์รูปแบบของบทสนทนาที่ได้ฝึก กับสถานการณ์แบบใหม่ได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษนี้ไปใช้ในการเรียน การทำงาน หรือการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

สิ้นสุดชั้นเรียน:

30 กันยายน 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ