ทุนไม่มีข้อผูกมัดจาก Nitori Foundation ให้นศ.ต่างชาติระดับป.ตรีขึ้นไป

โอกาสศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นมาถึงแล้ว!! Nitori International Scholarship Foundation ได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือมีแพลนจะลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น

ผู้สมัครทั้งระดับปริญญาตรีและสูงปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ทุนการศึกษานี้ยังไม่มีข้อผูกมัดใดๆ อีกด้วย! รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียน / มีกำหนดการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นเพื่อศึกษาหลักสูตรเต็มเวลา

– ผู้สมัครที่ได้รับทุนจะต้องส่งรายงานรายเดือนในขณะที่ได้รับทุนการศึกษา มันเป็นภาระหน้าที่ของนักศึกษาที่ต้องเข้าร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิ

– ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองการศึกษาที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

– ผู้สมัครจะต้องเต็มใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่ควบคุมการดำเนินการของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นและเป็นทูตที่ดีของ Nitori International Scholarship Foundation.

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง และวิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

nitori-shougakuzaidan

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ