ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม : เน้นการฟัง พูด และศัพท์เฉพาะที่สายงานโรงเเรมควรรู้

ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานจำเป็นในยุคนี้ ไม่ว่าจะในแวดวงใดก็ตาม โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องพบปะกับชาวต่างชาติ เช่นการท่องเที่ยว หรือการโรงเเรม

สำหรับใครที่อยากจะปูพื้นฐานสำหรับสายงานการโรงเเรมให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น เราขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์นี้

 

 

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม (English for Hotel Business):

บทเรียนออนไลน์บนเเพลตฟอร์ม Thai MOOC ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานในแผนกต่างๆ ในโรงแรม โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด เน้นคำศัพท์เฉพาะในงานโรงแรม และสำนวนการสนทนาที่ใช้ในแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเอกสารต่างๆ และการสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมได้

– เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง การพูด

– เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม

– เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมได้

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรมทุกคน ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา

 

เกณฑ์การประเมินผลและวัดผลในรายวิชา:

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60%

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

 

วิธีสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ