มาแล้ว!! ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2020 (2)

กลับมาอีกครั้งกับค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์!! โอกาสที่น้องๆ ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินพาณิชย์ในสายการบินต่างๆ และวิศวกรจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ของจริงพร้อมการเตรียมตัวสู่เส้นทางฝัน

“วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์” หลักสูตรการเรียนในฝันที่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าเรียนอะไร? เรียนอย่างไร? และจบมาทำงานอะไร? มาหาคำตอบได้ที่นี่

 

 

ภายในค่ายน้องๆ จะได้พบกับวิทยากรจากสายการบินชื่อดังมาให้ความรู้ และเล่าถึงประสบการณ์เป็นนักบิน คุณสมบัติของนักบินและสิ่งที่นักบินควรมี นอกจากนี้ ยังมีการจัดการทดสอบความเหมาะสมด้านการบินขึ้นมาด้วย โดยน้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านค่ายจึงมีสิทธิ์สามารถไปตรวจร่างกายด้านเวชศาตร์การบินได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ที่ต้องผ่านการตรวจร่างกายก่อน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ และเรียนสายวิทย์-คณิต ไม่ตาบอดสี

 

 

จำนวนที่เปิดรับ:

ไม่จำกัดจำนวน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

หมดเขตรับสมัคร:

5 กุมภาพันธ์ 2020

 

วันที่จัดกิจกรรม:

8 กุมภาพันธ์ 2020

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

ตึกคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมา:

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและผู้ปกครอง คนละ 2 ชุด สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ1.) 1 ชุด รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

ตารางเวลากิจกรรม:

– 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

– 08.30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม วิทยากรจากสถาบันการบินเอเซีย กล่าวถึง สถาบันการบินฯ และวิทยากรจากสายการบินชื่อดัง กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ

– 09.30 เป็นต้นไป ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

Line: @aeroadmission

***สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีความต้องการสมัครเรียนสาขาวิชา วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องสมัครค่ายนี้ เนื่องจากการสมัครเรียนต้องผ่านการทดสอบความเหมาะสมด้านการบินด้วย***

เว็บไซต์กิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ