สมัครเลย!! O- Interns Program โครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจากโอสถสภา

โครงการ O-Interns (Osotspa Internship Program) เป็นโครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจากโอสถสภา สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนรู้และพร้อมสร้างประสบการณ์ ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร การตลาด การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ และด้านอื่นๆ

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนจะได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 จากทุกสถาบัน

– ศึกษาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมเครื่องกล,การบัญชี, บริหารธุรกิจ, การตลาด,
นิเทศศาสตร์

– เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

– มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. แบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน (ดาวน์โหลดที่นี่)

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

 

วิธีการสมัคร:

– ส่งใบสมัครทางอีเมล [email protected]

– ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

(นักศึกษาฝึกงาน) 348 ถนนรามคำแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

– หรือส่งด้วยตัวเองที่บริษัทฯ

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครช่วงพฤศจิกายน – มีนาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.osotspa.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] :@osotspajob

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ