คอร์สออนไลน์ฟรี!! English for Job Hunters รุ่น 3 เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนธันวาคมนี้

เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนเดือนธันวาคมนี้!! กับคอร์ส English for Job Hunters รุ่น 3 คอร์สเรียนรู้ออนไลน์ฟรีผ่านระบบ Chula MOOC

 

 

รายละเอียดคอร์ส:

EP. 1 Understanding job adverts (for fresh graduates)

EP. 2 Understanding job adverts (for experienced workers)

EP. 3 Work-related vocabulary 1

EP. 4 Work-related vocabulary 2

EP. 5 Work-related vocabulary 3

EP. 6 Vocabulary for resumes 1

EP. 7 Vocabulary for resumes 2

EP. 8 Interview questions 1

EP. 9 Interview questions 2

EP. 10 Talking about yourself 1

EP. 11 Talking about yourself 2

EP. 12 Talking about yourself 3

EP. 13 Talking about yourself 4

EP. 14 How to ask questions politely 1

EP. 15 How to ask questions politely 2

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนได้ที่ mooc.chula.ac.th (ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป )

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มลงทะเบียน ธันวาคม 2562

สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ