การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้ได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ : คอร์สเรียนฟรี ที่ใครก็ลงทะเบียนได้!!

เมื่อโลกกำลังก้าวล้ำไปทุกที การพัฒนาทักษะเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการความโดดเด่นในตลาดแรงงาน

วันนี้เราจึงอยากชวนคุณมาร่วมเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้รองรับกับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ตและอื่นๆ

 

 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Responsive Web Design and Development for Mobile Device)

สำหรับรายวิชานี้เปิดสอนแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการแสดงผลของเว็บไซต์แบบ Responsive โครงสร้างของ CSS Framework เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ การจัดเตรียมโครงสร้างหน้าเว็บเพื่อการแสดงผลที่เหมาะสมกับขนาดหน้าจอในแต่ละอุปกรณ์

รวมไปถึงการจัดการแสดงผลองค์ประกอบต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ การเรียกใช้ชุดคำสั่งที่ใช้จัดการรูปแบบองค์ประกอบในหน้าเว็บไซต์ การเขียนเว็บไซต์ที่สามารถรองรับการแสดงผลแบบ Responsive รวมถึงการประยุกต์ใช้ Template สำเร็จรูปที่มีความทันสมัยและลดระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดร่วมกับการเขียนเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) แบบอื่นๆ ได้

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– LO 1: ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive

– LO 1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์แบบ Responsive ได้

– LO 1.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของ CSS Framework ได้

– LO 2: ผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อเรียกใช้ CSS Framework ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

– LO 2.1 ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่งต่างๆ ใน CSS Framework ได้อย่างถูกต้อง

– LO 2.2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งาน Template สำเร็จรูปได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้ หากมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ภาษาจัดการการแสดงผล (CSS) และภาษาจัดการเหตุการณ์ (Java Script) จะเรียนรู้ได้ไวขึ้น

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 12 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล 100%

ผู้เรียนต้องเข้าทำกิจกรรมในรายวิชาดังต่อไปนี้

– เข้าทำแบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)

– ทำกิจกรรมในบทเรียน

– ทำแบบทดสอบหลังเรียนทุกบท (Quiz บทละ 10%) 60%

– ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 40%

– ทำแบบสำรวจหลังเรียน Thai MOOC

*ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้*

 

วิธีสมัครเรียน:

สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ