ม.มหิดลเปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมหนึ่ง เรียนฟรี!!

สำหรับครูผู้สอน การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาลูกศิษย์ในอนาคต

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนั้น รวมถึงต้องการสนับสนุนครูชั้นประถม ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์นี้ขึ้น!!

 

 

ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1:

คอร์สนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนและเทรนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวอย่างกิจกรรม เกมส์ ลิสคำศัพท์ และโครงข่ายคำศัพท์ที่เป็นเนื้อหาสำหรับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นอกจากนี้ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และเกมส์การสอนภาษาอังกฤษได้ถูกอัพโหลดไว้ในคอร์สนี้อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้

– ผู้เข้าอบรมสามารถบอกความหมายและออกเสียง word lists ที่จะใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ถูกต้อง

– ผู้เข้าอบรมสามารถสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมหรือกิจกรรมอื่นๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

ความรู้ในด้านการจัดการชั้นเรียนเพื่อสอนเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมีความรู้เบื้องต้นทางภาษาอังกฤษพอสมควร และมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

 

รายละเอียดคอร์สเรียน:

ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

English for teachers who are teaching first grade level

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ