ทุนค่าเล่าเรียนเกือบ 300,000 บาท ระดับป.ตรี & ป.โท ที่ MacEwan U. แคนาดา

เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนการศึกษาสำหรับการเข้าศึกษาต่อที่ MacEwan University ประเทศแคนาดา กับทุน MacEwan University Provost’s Entrance International Scholarship ที่จะมอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติโดดเด่น

โดยเป็นทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นทุนช่วยค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 80% ขึ้นไปในภาคการศึกษา 2020/2021 ที่ใกล้จะถึงนี้ รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนดังนี้

– 95-100% – ทุนการศึกษา 12,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 270,000 บาท)

– 90-94.99% – ทุนการศึกษา 10,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 230,000 บาท)

– 85-89.99% – ทุนการศึกษา 8,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 180,000 บาท)

– 80-84.99% – ทุนการศึกษา 6,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 140,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ และได้ลงทะเบียนศึกษาต่อที่ MacEwan University

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้วย % ตามที่ทางทุนกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะถูกพิจารณารับทุนโดยอัตโนมัติหลังจากได้สมัครเข้าศึกษาต่อที่ MacEwan University โดยสามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

macewan

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ