20 คำพ้องเสียงภาษาอังกฤษที่ควรเรียนรู้ จะได้ไม่สับสน

คำพ้องเสียงภาษาอังกฤษหลายคำ ที่แม้จะมีหน้าตาไม่ได้เหมือนกัน แต่ด้วยการออกเสียงที่ใกล้เคียงกัน อาจทำให้เกิดการใช้ และความเข้าใจที่สับสนได้

และนี่คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 20 คำที่ควรเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และนำไปใช้ให้ถูกต้อง

 

 

1. STARE / STAIR

STARE (VI) – จ้องมอง, พ่งมอง, เพ่ง, เล็ง

STAIR (N) – บันได, ขั้นบันได

 

2. ROLL / ROLE

ROLL (VI) – ม้วน, กลิ้ง, หมุน

ROLE (N) – บทละคร, บทบาท, หน้าที่, ภารกิจ

 

3. FLOWER / FLOUR

FLOWER (N) ดอกไม้, ไม้ดอก / (VI) ผลิดอก, See also: ออกดอก, เบ่งบาน

FLOUR (N) แป้งทำอาหาร เช่น ขนมปัง

 

4. IDOL / IDLE

IDOL (N) – คนหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมาก

IDLE (ADJ) เกียจคร้าน, ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร, ซึ่งไม่มีประโยชน์, ซึ่งไร้สาระ

 

5. DEAR / DEER

DEAR (ADJ) ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง, ซึ่งเป็นสุดที่รัก / (N) ที่รัก, สุดที่รัก, ทูนหัว, ยอดรัก, ผู้เป็นที่รัก

DEER (N) กวาง

 

6. COUNCIL / COUNSEL

COUNCIL (N) คณะกรรมการ, สภา, สภาท้องถิ่น, สภาเทศบาล

COUNSEL (N) ข้อเสนอแนะ, ทนายความ, ที่ปรึกษา

 

7. WASTE / WAIST

WASTE (VT) ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์, สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

WAIST (N) เอว, สะเอว, บั้นเอว

 

8. ASSENT / ASCENT

ASSENT (N) การตกลง, การยินยอม, การยอมรับ / (VI) เห็นด้วย, ยอมรับ, ยินยอม

ASCENT (N) การปีน, การเคลื่อนขึ้น, การย้อนไปในอดีต, ความก้าวหน้าขึ้น (เช่น ในหน้าที่การงาน)

 

9. HOLE / WHOLE

HOLE (N) รู, ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง, สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ

WHOLE (ADJ) ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, สมบูรณ์, ครบถ้วน

 

10. ELICIT / ILLICIT

ELICIT (VT) เอาออกมา, ล้วงความจริง, ดึงออกมา, นำออกมา

ILLICIT (ADJ) ผิดกฎหมาย, เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม (ตามวัฒนธรรมประเพณี)

 

ที่มา:  espressoenglish

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ