นักวิจัยในสหรัฐฯ เผย นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับนายจ้างในปัจจุบัน!!

การศึกษากวี นวนิยาย บทละคร รวมทั้งการอ่านและการเขียนกำลังจะเป็นข้อได้เปรียบในตลาดแรงงาน! การศึกษาฉบับใหม่ เผยว่านักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ มีคู่แข่งในตลาดงานน้อยกว่าสาขาธุรกิจ

 

เมื่อไม่นานมานี้ Burning Glass Technologies ซึ่งเป็น บริษัทซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และได้เผยถึงผลการวิจัยว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปศาสตร์ด้านอื่นๆ มีแนวโน้มที่จะหางานที่ดีได้มากกว่าสาขาวิชาชีพอย่าง ธุรกิจหรือเทคโนโลยี

 

แม้ว่าอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 3.7% และเมื่อจบการศึกษาระดับวิทยาลัยในสาขาเหล่านี้ มักจะไม่สามารถหางานที่ต้องใช้วุฒิการศึกษานี้โดยตรงได้ ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเผชิญ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ก็มีรายงานว่า นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ มีความเป็นไปได้สูงถึง 29% ที่จะมีงานทำหลังจากเรียนจบ เทียบกับสาขาวิชาธุรกิจที่มี 31% และสาขาที่มีอัตราการหางานทำหลังเรียนจบได้น้อยที่สุด ตกเป็นของวิศวกรรมศาสตร์ที่มีอัตรา 18%

 

นักวิจัยพบว่า ในบางสาขาที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ อย่างเช่นสาขาธุรกิจ นักศึกษากลุ่มนี้มักขาดความพร้อมในการทำงาน เช่น “ทักษะด้านการสื่อสาร” “การคิดเชิงวิพากษ์” หรือแม้แต่ “ทักษะการเขียน” ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นักศึกษาที่เรียนในสาขามนุษยศาสตร์หรือศิลปศาสตร์อื่นๆ ถือเป็นข้อได้เปรียบ

 

นักวิจัยยังกล่าวอีกว่า แม้นายจ้างส่วนใหญ่จะมองหาทักษะที่จะเข้ากับตำแหน่งงานที่พวกเขาเปิดรับ แต่พวกเขาก็ยังมองหาความสามารถเหล่านี้เพื่อช่วยให้การประสานงานเป็นได้อย่างราบรื่น จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ว่า นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ จะกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดงานในอนาคต

 

ที่มา: bachelorstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ