ทุน English Preparation สนับสนุนส่วนลดหลักสูตรสูงสุด 50% เรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่มาเลเซีย ปี 2022

Raffles University (RU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดของมาเลเซีย เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัย และความเปิดกว้างทางการเรียนรู้

เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักศึกษา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามารถของพวกเขาให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน English Preparation Programme International Scholarships สำหรับปี 2022 – 2023

นักศึกษาต่างชาติทุกคนสามารถสมัครทุนนี้เพื่อรับการสนับสนุนส่วนลดหลักสูตรสูงสุด 50% โดยเงื่อนไขการพิจารณาจะเป็นได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ และผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Raffles University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนส่วนลดสูงสุด 50% ของหลักสูตรที่ลงทะเบียน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศมีสิทธิ์สมัครได้

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องลงทะเบียนและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตร RU English Preparation เรียบร้อยแล้ว

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ภายในเดือนกรกฎาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

English Preparation Programme International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ