ทุน School of Physics and Astronomy เรียนต่อปริญญาโทที่ UK มูลค่า 106,000 บาท

University of Leeds เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1874 หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรทั้งยังติดอันดับที่ 92 ในการจัดอันดับระดับโลกโดย QS Global World

สำหรับนักศึกษาต่างชาติผู้มีความฝันอยากเรียนต่อในสหราชอาณาจักร และต้องการการสนับสนุนเพื่อโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระดับโลก ภาควิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ของ University of Leeds กำลังเปิดรับสมัครทุน International Masters Excellence Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้าเรียนในระดับปริญญาโทที่ภาควิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์โดยจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่าสูงสุด 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 106,000 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษา ทั้งนี้จะพิจารณาจากผลการเรียนของผู้สมัครนั่นเอง

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Leeds

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่าสูงสุด 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 106,000 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องสมัครเรียนให้ทันการเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม ปี 2022

– ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบบเต็มจำนวนได้

– ต้องไม่ได้รับทุนอื่นๆ ในขณะที่สมัครทุนนี้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครสำหรับปี 2022 – 2023)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

School of Physics and Astronomy International Masters Excellence Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ