ทุน Undergraduate Academic Excellence สนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย ปี 2022

Australian College of Applied Professions คือหน่วยงานฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลีย เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรจิตวิทยา การให้คำปรึกษา การฝึกสอน การจัดการกรณีศึกษา และการจัดการบุคคล นับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้นักศึกษาจากทั่วโลกเข้าถึงหลักสูตรที่สนใจได้โดยไม่ติดอุปสรรคด้านการเงิน ทางสถาบันจึงได้เปิดตัวทุนการศึกษา Undergraduate Academic Excellence Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้จะมอบให้กับผู้สมัครที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในหลักสูตรที่ลงทะเบียนนั่นเอง

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Australian College of Applied Professions

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนในระดับปริญญาตรี แบบเต็มเวลา

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (ต้องส่งใบสมัคร 3 สัปดาห์ก่อนเริ่มแต่ละภาคการศึกษา)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Undergraduate Academic Excellence International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ