พบกับสำนวนในภาษาอังกฤษ ที่มักจะเจอได้บ่อยๆ ในบทสนทนากับชาวต่างชาติ

 ...