ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ! ระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ ที่ EDU HK

ทุนการศึกษา Entrance Scholarship for International Students ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ และดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีความมุ่งมั่นและมีคุณภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ The Education University of Hong Kong

ทุนการศึกษานี้จะถูกพิจารณาจากความสามารถทางวิชาการ คุณภาพส่วนบุคคล ประสิทธิภาพขณะสัมภาษณ์ และความสำเร็จที่ไม่ใช่เชิงวิชาการ รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียน HK$112,500 (ราว 450,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Social Sciences in Greater China Studies

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Pre-qualification degree,

– Copies of academic transcripts

– Certificates of English language proficiency

– A statement

– A copy of passport

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์: eduhk

อีเมล: gca@ied.edu.hk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ