ประโยคยอดฮิต ‘การนำเสนอหน้าห้อง’ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงการแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า

การนำเสนอผลงานหน้าห้องคือสิ่งที่นักเรียน นักศึกษาต่างต้องพบเจอกันเป็นประจำ โดยเฉพาะการนำเสนอในภาษาอังกฤษที่ต้องรับมือกับความประหม่า และความตื่นเต้น ไหนจะต้องจำเนื้อหาที่ต้องนำเสนอ อีกทั้งภาษาอังกฤษก็ยังไม่คล่อง!!

เราเข้าใจดีถึงปัญหานี้ วันนี้จึงมีประโยคยอดฮิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุก ‘การนำเสนอหน้าห้อง’ ตั้งแต่การนำเสนอ แนะนำเนื้อหาที่จะพรีเซ้นท์ การเปลี่ยนหัวข้อ สรุปการนำเสนอ ประโยคให้ถามคำถาม รวมถึงเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นจะทำอย่างไรดี? ว่าแล้วก็ไปดูกันเลย : )

 

 

ประโยคเริ่มต้นการนำเสนอ

– “My presentation is in three parts.”
– “My presentation is divided into three main sections.”
– “Firstly, secondly, thirdly, finally…”
– “I’m going to…
– take a look at… / talk about… / examine… / tell you something about the background… / give you some facts and figures… / fill you in on the history of… / concentrate on… / limit myself to the question of…

– “Please feel free to interrupt me if you have questions.”
– “There will be time for questions at the end of the presentation.”
– “I’d be grateful if you could ask your questions after the presentation.”

 

 

ประโยคเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักของการนำเสนอ

– “As I said at the beginning…”
– “This, of course, will help you (to achieve the 20% increase).”
– “As you remember, we are concerned with…”
– “This ties in with my original statement…”
– “This relates directly to the question I put to you before…”

 

 

ประโยคแนะนำหัวข้อถัดไป

– “I’d now like to move on to…”
– “I’d like to turn to…”
– “That’s all I have to say about…”
– “Now I’d like to look at…”
– “This leads me to my next point…”

 

 

ประโยคแนะนำรูปภาพ / กราฟ / สื่อต่างๆ

– “This graph shows you…”
– “Take a look at this…”
– “If you look at this, you will see…”
– “I’d like you to look at this…”
– “This chart illustrates the figures…”
– “This graph gives you a break down of…”

 

ประโยคสรุปการนำเสนอ

– “That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about…”
– “Well, that’s about it for now. We’ve covered…”
– “So, that was our marketing strategy. In brief, we…”
– “To summarise, I…”

– “So I hope that you’re a little clearer on how we can achieve sales growth of 20%.”
– “To return to the original question, we can achieve…”
– “So just to round the talk off, I want to go back to the beginning when I asked you…”
– “I hope that my presentation today will help you with what I said at the beginning…”

 

 

ประโยคเปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามคำถาม

– “Thank you for listening – and now if there are any questions, I would be pleased to answer them.”
– “That brings me to the end of my presentation. Thank you for your attention. I’d be glad to answer any questions you might have.”

 

 

ประโยคแก้ปัญหาเมื่อมีข้อผิดพลาดขณะทำการนำเสนอ

– “Let me just say that in another way.”
– “Perhaps I can rephrase that.”
– “Put another way, this means…”
– “What I mean to say is…”

 

 

จบไปแล้วกับเนื้อหาภาษาอังกฤษในวันนี้กับประโยค ‘นำเสนอหน้าห้อง’ ในภาษาอังกฤษ ที่เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคน นอกจากในวัยเรียนแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดกับวัยทำงานได้เช่นกันนะ ^^

 

ที่มา: english-at-home

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ