ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อที่ City University of Hong Kong

CityU จากฮ่องกง มีโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ที่ได้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในปี 2019-2020

โดยทุน Entrance Scholarship Scheme for 2019-20 Entry สามารถแบ่งได้ทั้งหมดถึง 3 ทุนด้วยกัน หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– Top Scholarships ทุนการศึกษา 18,000 ฮ่องกงดอลลาร์ (ราว 70,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

– Full Tuition Scholarships ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนประจำปี

– Half Tuition Scholarships ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไปในแต่ละปี เพื่อสามารถขอรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรที่เรียน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ cityu.edu.hk

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาต้องสมัครเรียนกับทาง City University of Hong Kong ก่อน จากนั้นจึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cityu.edu.hk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ