คอร์สออนไลน์ฟรีๆ จาก University of Leeds สร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

คอร์สเรียนออนไลน์ในปัจจุบันนั้นมีคอร์สที่น่าสนใจ และให้ประโยชน์มากมาย รวมไปถึงคอร์สจาก University of Leeds ให้กับผู้ที่สนใจรักษาสิ่งแวดล้อม

นั่นก็คือคอร์ส “Environmental Challenges: Human Impact in the Natural Environment” เรียนรู้ว่าผลกระทบของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นอย่างไร สามารถสมัครเรียนฟรีได้แล้ว รายละเอียดดังนี้

 

 

ระยะเวลาการเรียน

2 สัปดาห์ สัปดาห์ละประมาณ 5 ชั่วโมงแล้วแต่ผู้เรียนสะดวก

 

เนื้อหาที่จะได้เรียน

– ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับพืชพรรณธรรมชาติ

– ความหลากหลายทางชีวภาพ

– การกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ

– การทดลองของ Nicholson’s blowfly แสดงถึงความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร

– เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและปัจจัยทางสังคม

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อน

 

สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

futurelearn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ