โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนที่ EFP ด้านวิศวกรรมศาสตร์ & วิทยาศาสตร์ ประเทศสวิสฯ

เปิดรับสมัครแล้วกับทุนโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนที่ École Polytechnique fédérale de Lausanne University ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งเดินป่าไปยังเทือกเขาแอลป์ พร้อมปาร์ตี้บาร์บีคิวในวันหยุด รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนตั้งแต่ 1,600 – 3,200 ฟรังก์สวิส (ราว 50,000 – 100,000 บาท) ต่อเดือน เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่พัก, ค่าครองชีพ, ค่าเดินทาง, ค่าประกัน และค่าวีซ่า

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

8 – 12 สัปดาห์ ในช่วงฤดูร้อน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต, ชีววิทยา,ชีวฟิสิกส์, เคมี, วิศวกรรมชีวภาพ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีผลการเรียนเฉลี่ยติดอยู่ในอันดับท็อป 10% แรก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– ใบรับรองผลการเรียน

– A statement of purpose

 

วิธีการสมัคร:

สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ดังนี้

School of Life Sciences

Engineering, Science and Technology

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2020 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.epfl.ch/school-of-life-science-summer

EPFL Excellence in Engineering Program

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ