ทุน EPOS จาก DAAD ระดับปริญญาโท & เอก ปีการศึกษา 2022/23 ที่เยอรมนี

อัปเดตกันด่วนๆ เลยค่ะ กับทุนการศึกษาจาก DAAD ที่ให้นักศึกษาต่างชาติรวมถึงประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา ที่ประเทศเยอรมนี

มีสถาบันการศึกษาชั้นนำมากมายที่นักศึกษาเลือกสมัครเรียนได้ รวมถึงมีหลักสูตรทั้งภาษาอังกฤษ และเยอรมัน ด้วยเช่นกัน มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2022/23 ด้านล่างได้เลยค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน 861 – 1,200 ยูโร (ราว 31,000 – 44,000 บาท)

– ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

– ค่าเดินทาง

– เงินช่วยเหลือค่าเช่ารายเดือน (อาจได้รับ)

– เงินช่วยเหลือรายเดือนสำหรับสมาชิกในครอบครัว  (อาจได้รับ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ระยะเวลา 12 – 42 เดือน ในสาขาวิชาดังนี้

– Economic Sciences/Business Administration/Political Economics

– Development Cooperation

– Engineering and Related Sciences

Mathematics

– Regional and Urban Planning

– Agricultural and Forest Sciences

– Natural and Environmental Sciences

– Medicine/Public Health

– Social and Political Sciences, Education and Law

– Media Studies

– ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบปกติ 4 ปี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– จบการศึกษาด้วยผลการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

– มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด เช่น IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือ TOEFL อย่างน้อย 550 สำหรับ paper based และ 80 สำหรับ internet based หรือ

– มีทักษะภาษาเยอรมันตามที่ทางทุนกำหนด เช่น DSH 2 หรือ DaF 4 ในระดับ B1

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– ใบรับรองการจ้างงาน

– จดหมายอ้างอิงจากนายจ้าง

– Letter of motivation

– Letter of recommendation

– หลักฐานทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมนี

– ใบรับรองการจบการศึกษา

– ใบรับรองผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมให้ทุนการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– daad

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ