ทุน EPOS หลักสูตรการจัดการศึกษานานาชาติ (INEMA) ที่ประเทศเยอรมนี และอียิปต์

หากกำลังสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการศึกษานานาชาติ สาขาการศึกษาระหว่างประเทศ (INEMA) ในหลักสูตร 2 มหาวิทยาลัย ต้องอย่าพลาดกับทุนนี้! ซึ่งก็คือทุน EPOS โดยจัดการเรียนการสอนที่ Ludwigsburg University of Education ประเทศเยอรมนี และ Helwan University ประเทศอียิปต์

โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร การจัดการ และความเป็นผู้นำ รวมไปถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันทางด้านการศึกษา โดยคอร์สนั้นจะถูกสอนเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด และครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการศึกษานานาชาติ สาขาการศึกษาระหว่างประเทศ (INEMA) ควบ 2 มหาวิทยาลัยคือ Ludwigsburg University of Education ประเทศเยอรมนี และ Helwan University ประเทศอียิปต์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศที่ทางทุนกำหนด (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (อย่างน้อย TOEFL iBT 79 หรือ IELTS Band 6)

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

– จบหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา และการพัฒนา

– มีแรงจูงใจในการเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

– สำเนาใบปริญญาบัตร

– สำเนาผลการเรียน

– สำเนาใบรับรองการลาออกจากโรงเรียน

– จดหมายรับรองจากนายจ้างหรือสถาบันการศึกษา

– motivation letter (2 หน้า)

– สำเนาหนังสือเดินทาง

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ Ludwigsburg University of Education ผ่านทางอีเมล inema@ph-ludwigsburg.de

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bildungsmanagement.ph-ludwigsburg.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ