ศึกษาต่อป.เอกด้าน Geography, Media & Communication ที่ประเทศสวีเดน

มหาวิทยาลัย Karlstad ประเทศสวีเดน มีทุนการศึกษาแจกให้นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ด้าน Geography, Media และ Communication จากคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยในสาขาวิชานี้จะศึกษาด้านภูมิศาสตร์กับมนุษย์ หรือภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว เป็นต้น หากสนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าเล่าเรียนพร้อมเงินรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ด้าน Geography, Media และ Communication คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Karlstad ประเทศสวีเดน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาโทอย่างน้อย 240 หน่วยกิต

– และจำนวน 90 หน่วยกิตต้องเป็นทางด้านการศึกษาสื่อ หรือด้านวารสารศาสตร์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV พร้อมวุฒิการศึกษา

– letter of application (1000 คำ) พร้อมข้อมูลประวัติความเป็นมา เหตุผลในการสมัคร และแนวทางการศึกษาระดับปริญญาเอก

– a research proposal (2000 คำ) นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

– letters of recommendation จำนวน 2 ฉบับ และ contact information จำนวน 2 คน

 

วิธีการสมัคร:

รวบรวมเอกสารทั้งหมดและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD
Sweden

ระบุหมายเลขอ้างอิงคือ REK2020/13

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

kau.varbi

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ