ชวนเยาวชนไทยสมัครเข้าร่วม “การประชุมสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเพื่อการปลดอาวุธ”

เจตนารมณ์ของสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยการปลดอาวุธคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกซึ่งสามารถเป็นผู้สนับสนุนการปลดอาวุธและสร้างสันติภาพให้กับโลกนี้ได้อย่างแท้จริง

เยาวชนที่ได้รับเลือกจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปลดอาวุธในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ภาครัฐไปจนถึงภาคประชาสังคม การทูต และพัฒนาแผนการของตัวเองเกี่ยวกับวิธีการที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อลดการใช้อาวุธในพื้นที่บ้านเกิด

 

 

คุณสมบัติ:

– อายุระหว่าง 18 – 24 ปี

– กลุ่มเยาวชนที่มีแรงจูงใจที่ดีในการใช้ความสามารถเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการปลดอาวุธ และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่สงบสุขและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

– มีความสนใจในกิจการระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งยังมีความสามารถในด้านพื้นฐานต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษา ภาพยนตร์ สื่อต่างๆ การเต้นรำ การทำเพลง การละคร ฯลฯ หรือสาขาอื่นๆ ที่น่าสนใจ โปรดระบุไว้ในใบสมัคร

– จำเป็นต้องเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมได้อย่างราบรื่น

 

การสนับสนุน:

– ผู้ที่ได้รับเลือกทั้ง 10 คนจะได้รับการฝึกอบรมในหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการปลดอาวุธ การไม่แพร่ขยายอาวุธ และการควบคุมอาวุธผ่านหลักสูตรออนไลน์

– รวมไปถึงการศึกษาดูงานด้วยตัวเอง ณ กรุงเวียนนา เจนีวา ฮิโรชิมา และนางาซากิ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยการศึกษาดูงานจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563

– สำนักงานสหประชาชาติเพื่อการปลดอาวุธจะสนับสนุนการให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดโครงการ

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

18 มีนาคม 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์โครงการที่รับสมัคร

 

ที่มา: mladiinfo

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ