เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ : คอร์สเรียนที่ใครก็เรียนได้ ฟรี!!

ยุคนี้การตลาดเป็นเรื่องที่ไม่ว่าวัยไหนก็ให้ความสนใจ โดยเฉพาะเมื่อโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในฐานะตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันได้ทั่วโลก

สำหรับใครที่สนใจในด้านการค้าขายออนไลน์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี วันนี้เรามีคอร์สเรียนที่ทั้งฟรี! สะดวก! และเข้าใจง่ายมาฝาก

 

 

เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ (Product Management Techniques for Online Business):

สำหรับคอร์สนี้จะสอนให้รู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดพื้นฐานในการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ การจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ การเลือกซื้อสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ เทคนิคในการนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์

ในรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ จากอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การตลาดออนไลน์ การจัดซื้อและเลือกซื้อสินค้าสำหรับร้านค้า นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาพรวมทั้งหมดของการบริหารสินค้าของร้านค้าออนไลน์ในบทเรียนที่เข้าใจง่ายและใช้งานได้จริง

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเลือกซื้อและการสั่งซื้อสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการนำเสนอสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ได้

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการทั่วไป นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

 

กำหนดการสอน:

– เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท (เรียกว่า 10 ชั่วโมงเรียนรู้)

– ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้

– แนะนำว่าในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก

– รายวิชานี้ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมคำแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้

 

เกณฑ์การผ่านรายวิชา:

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตลงทะเบียนเรียน:

30 มีนาคม 2563

 

ผู้ที่สนใจอย่ารอช้า รีบลงทะเบียนเรียนกันได้เลย!

 

ที่มา: thaimooc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ