ทุน EQUALS Global Partnership เรียนต่อปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา ด้าน STEM ปี 2022

EQUALS เปิดตัวในปี 2016 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและพันธมิตรผู้ก่อตั้งสี่ราย ได้แก่ GSMA, International Trade Center, United Nations University และ UN Women

EQUALS มีส่วนช่วยในการผลักดันและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ผ่านการดำเนินการและการวิจัย พร้อมเปิดโอกาสที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกเพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องของบทบาททางเพศ

ในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้การเข้าถึงเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ ของสตรีได้รับการเปิดกว้างทางด้านโอกาสมากยิ่งขึ้น EQUALS จึงได้เสนอทุนสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ภายใต้ชื่อโครงการ EQUALS Global Partnership สำหรับปี 2022 – 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับองค์กรและบุคคลที่ทำงานเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงและสตรีทั้งหลายได้รับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เท่าเทียมกัน รวมไปถึงโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางดิจิทัล และโอกาสในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

โดยทุนนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเลือกลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : EQUALS Global Partnership

สาขาที่กำหนด : STEM

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่เลือก

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักสูตรของสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องมาจากองค์กรและสถาบันที่เน้นการสนับสนุนสตรี

– มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขการสมัครเรียน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

6 พฤษภาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

EQUALS Global Partnership Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ